شادی، شوخی و لطیفه

لبخند

لطیفه

- شخصی نزد آیت الله بروجردی رفت و گفت: یکی از طلبه‌های شما جنسی را از مغازه من دزدیده است. ایشان ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 397 بازدیدجستجو

| | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | |